Dr. van Haeringen Laboratorium B.V.

H262 Moederschapsverificatie Hond (ASCA)

Achtergrond

Ouderschapsverificatie is gebaseerd op de vergelijking van erfelijke informatie van nakomeling, moeder en vader. Het principe van afstammingscontrole is bruikbaar in meerdere soorten, inclusief dieren, vogels, vissen en mensen. Monstermateriaal zoals haarwortels, swabs, sperma en diverse andere materialen kunnen gebruikt worden voor ouderschapscontrole. Van elk monster wordt een DNA-patroon in beeld gebracht. De erfelijke informatie van elk monster wordt opgeslagen in een database, en kan als een barcode weergegeven worden. Een barcode is uniek voor een individu. Bij ouderschapsverificatie wordt de erfelijke informatie van een individu vergeleken met de opgegeven mogelijke ouderdieren. Voor een correcte afstamming moet alle erfelijke informatie, aanwezig in een nakomeling, als combinatie aanwezig zijn in Moeder en Vader. In normale situaties heeft de test voor ouderschap een betrouwbaarheid van tenminste 99,5 procent. Naast de afstammingsverificatie, kan een DNA-profiel worden gebruikt om de identiteit van een individu te controleren. De betrouwbaarheid van een dergelijke analyse is zeer groot, omdat alle genetische informatie in twee monsters identiek moet zijn.

Indien het DNA profiel van de ouder(s) is vastgesteld in een ander laboratorium dan VHL CTG / VHP, kan het voorkomen dat het profiel van de nakomeling niet vergeleken kan worden met het profiel van de ouders. De oorzaak kan zijn dat het andere laboratorium andere erfelijke kenmerken getypeerd heeft.

Test specifieke informatie

Deze test is conform de specificaties van de Australian Shepherd Club of America (ASCA). Onze resultaten worden geaccepteerd door ASCA. De DNA-markers die getypeerd worden, zijn niet identiek aan de DNA-markers die aanbevolen worden door de International Society for Animal Genetics (ISAG). Bestel deze test als u de afstamming van de nakomelingen wilt verifiëren.

Let op:

De eerder door ASCA gebruikte STR-markerset is vervangen door een andere technologie (SNP-markers). De ASCA heeft de wijziging al doorgevoerd. Beide sets markers zijn niet met elkaar te vergelijken. In overleg met de ASCA zullen we in de loop van het jaar ook de analyse aanpassen. Om een soepele overgang te garanderen, dient u EDTA- of heparinebloed te verstrekken voor analyse. Alle samples die tussen mei 2021 en de implementatie van de SNP-markers bij Certagen zijn of zullen worden gegenotypeerd met STR, worden ook gratis getypeerd met de nieuwe technologie.

De gegenereerde STR-genotypen worden door ASCA geaccepteerd totdat we de nieuwe set SNP-markers hebben geïmplementeerd.

Neem contact op met ASCA als je vragen hebt over de wijzigingen en de implicaties voor ouderschapsverificatie. Let op: met deze test wordt het DNA-profiel van de nakomelingen bepaald en dit profiel wordt vergeleken met de profielen van de respectievelijke ouders in onze database. In het geval dat de DNA-profielen van de respectievelijke ouders (vader, moeder of beide) nog niet in onze database zijn opgeslagen, moet u de bepaling van de DNA-profielen van de respectievelijke ouder aanvullend bestellen (H255).

Leeftijd

Ouderschapsverificatie kan met behulp van DNA op elk moment vastgesteld worden, ook direct na de geboorte. Een DNA-profiel verandert niet tijdens het leven. Voor ouderschapsverificatie en/of identiteitscontrole op basis van DNA kan in principe elk materiaal gebruikt worden dat een celkern bevat.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van testen is van meerdere factoren afhankelijk, zoals de transportduur van uw monster naar de testlocatie, de testmethode(n) en of de testen in zijn geheel of een deel daarvan door een buitenlands partnerlaboratorium of patenteigenaar uitgevoerd worden.

De doorlooptijd van testen die in onze eigen laboratoria uitgevoerd worden is normaal gesproken 10 werkdagen na ontvangst van het monster bij het test laboratorium (VHL, VHP of Certagen). Voor testen die door een partnerlaboratorium (een zgn. “partner lab test”) of patenteigenaar uitgevoerd worden is dit minimaal 20 werkdagen na ontvangst van uw monster. Omdat de transportduur naar onze buitenlandse partner laboratoria of patenteigenaar sterk kan variëren door factoren die we niet kunnen beïnvloeden, is dit slechts een ruwe indicatie.

LET OP!
Soms kan het nodig zijn dat uw monster opnieuw moet worden getest. Dit noemen wij een hertest. In dat geval zal uiteraard de doorlooptijd toenemen.

Locatie van ziekte of kenmerk

Afstamming op basis van DNA kan in principe uitgevoerd worden op basis van elk materiaal dat celkernen bevat.

Ras afhankelijkheid

Deze test is rasafhankelijk en beschikbaar voor de volgende rassen: Australian Shepherd, Australian Shepherd Miniature & Toy. Aanvullende achtergrondinformatie is beschikbaar in de FAQ

Monster materiaal

Voor dit onderzoek worden de volgende materialen geaccepteerd: Bloed EDTA, Bloed Heparine, Melk, Haar, Sperma, Swab. Indien u ander materiaal wenst in te sturen adviseren wij u eerst contact met het Dr. Van Haeringen Laboratorium op te nemen.

Resultaat

Het resultaat van een ouderschapsverificatie of identiteitscontrole beperkt zich tot een antwoord op de vraagstelling of het ingezonden dier een nakomeling kan zijn van de opgegeven ouders. In normale gevallen wordt een uitspraak gedaan op een groot aantal DNA-markers, waardoor een betrouwbaarheid van meer dan 99 procent behaald wordt wanneer beide ouders aanwezig zijn. Betrouwbaarheden verminderen bijvoorbeeld bij de afwezigheid van een ouder en reconstructies van ouderdieren. Hiernaast wordt de kwaliteit van een resultaat beïnvloed door de genetische variatie in de populatie. Hiernaast wordt de kwaliteit van een resultaat beïnvloed door de genetische variatie in de populatie.

Vererving

Bij ouderschapsverificatie worden DNA-markers in beeld gebracht, waarbij een DNA-marker twee allelen heeft. Het ene allel is afkomstig van de vader, terwijl het andere allel afkomstig is van de moeder. Door voldoende allelen te visualiseren kan worden vastgesteld of in een nakomeling DNA-varianten (allelen) aanwezig zijn die niet bij de opgegeven ouders aangetroffen worden. Wanneer alle DNA-varianten bij een nakomeling aanwezig zijn, kan op basis van statistiek de betrouwbaarheid van een onderzoek bepaald worden.

Ernst van de aandoening

Afstammings- en/of identiteitscontrole is geen ziekte.

Code H262

Moederschapsverificatie Hond (ASCA)

€ 47,99 (Inclusief 21% BTW)
€ 39,66 (Excl. BTW)
Aantal