Dr. van Haeringen Laboratorium B.V.

H417 Leukoencephalomyelopatie

Achtergrond

Sponsvormige leukoencephalomyelopatie wordt herkend door een wijde verspreiding van gaten in de witte massa in de hersenen en het ruggemerg. Aangetaste dieren ontwikkelen de eerste spiertrillingen rond de 2 - 9 weken na geboorte, waarna de ziekte zich progressief ontwikkelt.

Test specifieke informatie

-

Leeftijd

De symptomen worden ontwikkeld op jonge leeftijd. Binnen enkele uren tot maximaal enkele weken na de geboorte kunnen de kenmerken die horen bij deze DNA-varianten waargenomen worden.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van testen is van meerdere factoren afhankelijk, zoals de transportduur van uw monster naar de testlocatie, de testmethode(n) en of de testen in zijn geheel of een deel daarvan door een buitenlands partnerlaboratorium of patenteigenaar uitgevoerd worden.

De doorlooptijd van testen die in onze eigen laboratoria uitgevoerd worden is normaal gesproken 10 werkdagen na ontvangst van het monster bij het test laboratorium (VHL, VHP of Certagen). Voor testen die door een partnerlaboratorium (een zgn. “partner lab test”) of patenteigenaar uitgevoerd worden is dit minimaal 20 werkdagen na ontvangst van uw monster. Omdat de transportduur naar onze buitenlandse partner laboratoria of patenteigenaar sterk kan variëren door factoren die we niet kunnen beïnvloeden, is dit slechts een ruwe indicatie.

LET OP!
Soms kan het nodig zijn dat uw monster opnieuw moet worden getest. Dit noemen wij een hertest. In dat geval zal uiteraard de doorlooptijd toenemen.

Locatie van ziekte of kenmerk

Deze afwijking leidt tot verlies van hersenfuncties.

Ras afhankelijkheid

Deze test is rasafhankelijk en beschikbaar voor de volgende rassen: Australian Cattle Dog, Herdershonden. Aanvullende achtergrondinformatie is beschikbaar in de FAQ

Monster materiaal

Voor dit onderzoek worden de volgende materialen geaccepteerd: Bloed EDTA, Bloed Heparine, Weefsel, Swab, Sperma. Indien u ander materiaal wenst in te sturen adviseren wij u eerst contact met het Dr. Van Haeringen Laboratorium op te nemen.

Resultaat

De volgende uitslagen zijn mogelijk:

Een dier is vrij. Dit dier zal bij gebruik in de fokkerij geen afwijkingen krijgen en kan de mutatie niet doorgeven aan de volgende generatie. Dit dier kan de afwijking niet doorgeven aan de volgende generatie.

Een dier is lijder.
Vrouwelijke lijders geven de afwijking door aan alle nakomelingen in de volgende generatie. Vrouwelijke dieren krijgen zelf symptomen die horen bij de ziekte.
Mannelijke lijders krijgen ook de symptomen. Echter, mannelijke dieren geven de afwijking niet door aan hun nakomelingen.

Vererving

De mutatie is aanwezig in het mitochondriaal DNA. Dit DNA vererft via de moederlijn. Dit betekent, dat alleen vrouwelijke dieren de afwijking doorgeven aan alle nakomelingen.

Zowel mannelijke als vrouwelijke nakomelingen van een lijder zullen ziek worden.

Mannelijke lijders kunnen de afwijking niet verspreiden in de populatie.

Ernst van de aandoening

-

Code H417

Leukoencephalomyelopatie

Niet verkrijgbaar via de webshop, neem s.v.p. contact met ons op.
Vraag informatie