Dr. van Haeringen Laboratorium B.V.

H733 Vachtkleur B-locus

Achtergrond

Gedurende de laatste decennia hebben een groot aantal wetenschappelijke publicaties de genetische principes van vachtkleur en vachtvariatie beschreven. Vachtkleur en vachtvariatie worden beïnvloed door verschillende erfelijke factoren. De DNA-testen zijn gebaseerd op fysiologische effecten in het lichaam, waar de produktie en distributie van pigmenten resulteert in verschillende vachtkleurvarianten. In een aantal gevallen kan de vachtkleur van een dier alleen worden bepaald met behulp van DNA-testen.

Het Tyrosinase-Related Protein 1 (TYRP1) gen, ook bekend als Bruin-gen of B-Locus, controleert de verdunning van zwart pigment tot bruin. Het TYRP1 gen heeft geen effect op de haarkleur van honden die homozygoot ee zijn voor het E-Locus omdat deze honden geen zwart pigment hebben, maar het gen heeft wel een effect op de kleur van de neus en de poten van deze honden. De vachtkleur B-Locus (H733) test de genetische status van het B-Locus. Het B-Locus heeft vier varianten (allelen). Het allel B is dominant en verdunt het zwarte pigment niet. Van het recessieve b allel bestaan drie varianten bs, bd en bc. Alle drie deze varianten van het recessieve b-allel hebben hetzelfde effect dat leidt tot verdunning van het zwarte pigment tot bruin/chocolade/lever. Alleen wanneer de hond twee kopieën heeft van het recessieve b-allel (homozygoot bb) zal het zwarte pigment worden verdund tot bruin/chocolade/lever. Bij honden die rood/geel/crème kleurig zijn en twee kopieën van het recessieve allel b hebben is de haarkleur niet verdund maar de kleur van neus en poten is veranderd van zwart naar bruin. In sommige rassen zijn andere nog niet geïdentificeerde mutaties aanwezig die chocolade kleur tot gevolg hebben. Een voorbeeld is de mutatie voor chocolade in Franse Bulldogs, deze is nog niet gevonden en de genetische basis is niet bekend op dit moment.

Test specifieke informatie

Deze test maakt onderdeel uit van een combinatiepakket.

Sinds 2015 zijn twee merknamen ontwikkeld. CombiGen® is vooral gericht op dierenartsen, terwijl CombiBreed® vooral gericht is op fokkers en/of eigenaars.
Gedetailleerde informatie over vachtkleuren en vachtvariatie vindt u op www.combibreed.com.

Leeftijd

De meeste vachtkleuren en vachttypes zijn normaal gesproken vanaf de geboorte herkenbaar.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van testen is van meerdere factoren afhankelijk, zoals de transportduur van uw monster naar de testlocatie, de testmethode(n) en of de testen in zijn geheel of een deel daarvan door een buitenlands partnerlaboratorium of patenteigenaar uitgevoerd worden.

De doorlooptijd van testen die in onze eigen laboratoria uitgevoerd worden is normaal gesproken 10 werkdagen na ontvangst van het monster bij het test laboratorium (VHL, VHP of Certagen). Voor testen die door een partnerlaboratorium (een zgn. “partner lab test”) of patenteigenaar uitgevoerd worden is dit minimaal 20 werkdagen na ontvangst van uw monster. Omdat de transportduur naar onze buitenlandse partner laboratoria of patenteigenaar sterk kan variëren door factoren die we niet kunnen beïnvloeden, is dit slechts een ruwe indicatie.

LET OP!
Soms kan het nodig zijn dat uw monster opnieuw moet worden getest. Dit noemen wij een hertest. In dat geval zal uiteraard de doorlooptijd toenemen.

Locatie van ziekte of kenmerk

Kleurvarianten en vachtvarianten zijn meestal zichtbaar aan de buitenzijde van een dier. Meerdere genetische factoren kunnen verborgen zijn onder de zichtbare variatie.

Ras afhankelijkheid

Voor deze test worden monsters van alle rassen geaccepteerd.

Monster materiaal

Voor dit onderzoek worden de volgende materialen geaccepteerd: Bloed EDTA, Swab, Bloed Heparine, Weefsel, Sperma. Indien u ander materiaal wenst in te sturen adviseren wij u eerst contact met het Dr. Van Haeringen Laboratorium op te nemen.

Resultaat

Vachtkleur en vachttype zijn gebaseerd op veel kenmerken. Voor elk kenmerk wordt een apart testresultaat toegezonden

Vererving

Vachtkleuren en vachttypes vererven op diverse manieren, afhankelijk van de combinatie die in een dier aanwezig is. Sommige varianten zijn dominant, terwijl andere factoren recessief vererven.

Ernst van de aandoening

Genetische kenmerken zijn geen ziekte.

Code H733

Vachtkleur B-locus

€ 57,48 (Inclusief 21% BTW)
€ 47,50 (Excl. BTW)
Aantal