Dr. van Haeringen Laboratorium B.V.

H913 Dry Eye Curly Coat Syndroom

Achtergrond

Dry Eye Curly Coat Syndroom is een erfelijke afwijking die de invloed heef top de conditie van huid, ogen en nagels. Het syndroom is formeel aangeduid met de omschrijving Congenital Keratoconjunctivitis Sicca and Ichthyosiform Dermatosis (CKCSID).

De afwijkingen aan huid, ogen en nagels werden oorspronkelijk beschreven in de wetenschappelijke literatuur in 2006. De afwijkingen zijn herkenbaar vanaf de geboorte en ontwikkelen daarna verder. Klinische verschijnselen betreffen een ruwe huid, oogontstekingen rondom de oogleden en een lager geboortegewicht dan nestgenoten. Daarnaast is de vorming van traanvocht een probleem. Het behandelen van dieren met deze ziekte verloopt moeizaam.

Test specifieke informatie

--

Leeftijd

Het erfelijke kenmerk is continu aanwezig, en zal steeds waarneembaar zijn.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van een test is voor een groot deel afhankelijk van de logistiek naar het laboratorium. Na ontvangst van het monster op de testlocatie kunt u het resultaat normaal gesproken binnen 10 werkdagen verwachten. Voor testen die uitgevoerd worden door een Partnerlab geldt een langere levertijd

Locatie van ziekte of kenmerk

Deze ziekte heeft een effect op de huid.

Ras afhankelijkheid

Deze test is rasafhankelijk en beschikbaar voor de volgende rassen: Cavalier King Charles Spaniël. Aanvullende achtergrondinformatie is beschikbaar in de FAQ

Monster materiaal

Voor dit onderzoek worden de volgende materialen geaccepteerd: Bloed EDTA, Bloed Heparine, Swab, Weefsel, Sperma. Indien u ander materiaal wenst in te sturen adviseren wij u eerst contact met het Dr. Van Haeringen Laboratorium op te nemen.

Resultaat

Een dier kan vrij zijn en heeft in dat geval twee gezonde allelen. Dit dier zal bij gebruik in de fokkerij geen afwijkingen krijgen en kan de mutatie niet doorgeven aan de volgende generatie. Een dier is drager en heeft een gezond allel en een defect allel. Het dier zal het mutante (defecte) allel aan de helft van zijn nakomelingen doorgeven. Dragers kunnen in een aantal gevallen zelf ook last hebben van het defecte allel, maar zullen in de regel geen symptomen hebben. Dragers zullen in de regel niet ziek worden.

Een dier is lijder en heeft dus twee defecte allelen. Lijders geven het afwijkende allel door aan al hun nakomelingen in de volgende generatie en krijgen zelf symptomen die horen bij de ziekte.

Vererving

Dit kenmerk vererft op een autosomale, recessieve, manier. Dit betekent, dat een dier vrij kan zijn (homozygoot normaal), lijder (homozygoot afwijkend) of drager (heterozygoot).

Dragers kunnen de mutatie verspreiden in de populatie zonder dat ze zelf de symptomen hebben. Hierdoor is met name het aantonen van dragers van groot belang om verspreiding te voorkomen.

Ernst van de aandoening

-

Code H913

Dry Eye Curly Coat Syndroom

€ 47,80 (Incl. 21% BTW)
€ 39,50 (Excl. BTW)
Aantal