Dr. van Haeringen Laboratorium B.V.

H919 Heuplaxiteit 1

Achtergrond

Laxiteit van de heupen is een frequent voorkomende aandoening van de heup bij de hond. Dit is een multifactoriële aandoening. Een aandoening is multifactorieel indien deze veroorzaakt wordt door het samenspel van een genetische (overerfbare) component en omgevingsfactoren.

De aandoening heupdysplasie heeft twee hoofdkenmerken:
• Laxiteit: dit kan gedefinieerd worden als 'een abnormale vrijheid van beweging van de heupkop om uit de heupkom te komen'. Als gevolg hiervan, heeft het heupgewricht een lagere stabiliteit in vergelijking met gezonde honden.
• Ossificatie- of verbeningsstoornissen. In jonge honden blijkt het proces van botvorming vertraagd te zijn.

Zowel Laxiteit als verbeningsstoornissen leiden tot de ontwikkeling van artrose op langere termijn. De ergst aangetaste dieren kunnen reeds op een leeftijd van een paar maanden symptomen vertonen. Andere dieren ontwikkelen pas klinische klachten op latere leeftijd.

Deze marker vormt een onderdeel van een aantal erfelijke factoren die invloed hebben op de laxiteit van de heup.

Test specifieke informatie

-

Leeftijd

De ziekte ontstaat op verschillende leeftijden, waarbij niet bij voorbaat in te schatten is op welke leeftijd de eerste symptomen waargenomen kunnen worden. Verschillen kunnen ook optreden binnen nestgenoten, en tussen rassen.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van een test is voor een groot deel afhankelijk van de logistiek naar het laboratorium. Na ontvangst van het monster op de testlocatie kunt u het resultaat normaal gesproken binnen 10 werkdagen verwachten. Voor testen die uitgevoerd worden door een Partnerlab geldt een langere levertijd

Locatie van ziekte of kenmerk

Deze afwijking bevindt zich in de heup.

Ras afhankelijkheid

Voor deze test worden monsters van alle rassen geaccepteerd.

Monster materiaal

Voor dit onderzoek worden de volgende materialen geaccepteerd: Bloed EDTA, Bloed Heparine, Weefsel, Swab, Sperma. Indien u ander materiaal wenst in te sturen adviseren wij u eerst contact met het Dr. Van Haeringen Laboratorium op te nemen.

Resultaat

Dit is een multifactoriële aandoening. Een aandoening is multifactorieel indien deze veroorzaakt wordt door het samenspel van een genetische (overerfbare) component en omgevingsfactoren. Deze marker is onderdeel van een panel van genetische factoren die heup laxiteit beïnvloeden (dat wil zeggen abnormale vrijheid van beweging van het been in de heup). HD zou het gevolg zijn van een genegeerde bestaande heup laxiteit op lange termijn. Echter, heup laxiteit is niet hetzelfde als heup dysplasie (HD). HD wordt mogelijk veroorzaakt door een langdurige fysieke heup laxiteit.
Voor elke genetische factor van een multifactoriële aandoening, wordt de gunstige genetische variant aangeduide met Gunstig (N) en Ongunstig (HL).
N/N: Het dier heeft twee exemplaren van het gunstige allel en geen verhoogd risico voor heup laxiteit. Bij gebruik in de fokkerij ontvangt geen van de nakomelingen het ongunstige allel.
N/HL: Het dier heeft een kopie van het gunstige allel en een kopie van het ongunstige allel. Het dier heeft een verhoogd risico op heup laxiteit. Bij gebruik in de fokkerij ontvangt 50% van het nageslacht het ongunstige allel.
HL/HL: Het dier heeft twee exemplaren van het ongunstige allel. Het dier heeft een verhoogd risico op heup laxiteit. Bij gebruik in de fokkerij ontvangen alle nakomelingen het ongunstige allel.

Vererving

Dit is een multifactoriële aandoening. Een aandoening is multifactorieel indien deze veroorzaakt wordt door het samenspel van een genetische (overerfbare) component en omgevingsfactoren.
Deze marker vormt een onderdeel van een aantal erfelijke factoren die invloed hebben op de laxiteit van de heup.

Ernst van de aandoening

-

Code H919

Heuplaxiteit 1

€ 47,80 (Incl. 21% BTW)
€ 39,50 (Excl. BTW)
Aantal