Dr. van Haeringen Laboratorium B.V.

Zoek hier de test(en) voor uw ras

Ras
Inclusief testen die niet ras specifiek zijn

H353 Vachtkleur Saddle tan vs black-and-tan

Achtergrond

Gedurende de laatste decennia hebben een groot aantal wetenschappelijke publicaties de genetische principes van vachtkleur en vachtvariatie beschreven. Vachtkleur en vachtvariatie worden beïnvloed door verschillende erfelijke factoren. De DNA-testen zijn gebaseerd op fysiologische effecten in het lichaam, waar de produktie en distributie van pigmenten resulteert in verschillende vachtkleurvarianten. In een aantal gevallen kan de vachtkleur van een dier alleen worden bepaald met behulp van DNA-testen.

Het hnRNP associated with lethal yellow (RALY) gen bepaalt het verschil tussen tan points en saddle-tan bij Basset Hounds en Pembroke Welsh Corgi honden. Black-and-tan vachtkleur wordt gekenmerkt door een lichte kleur op de snuit, boven de ogen (tan points) en aan de onderkant van de hond die verder een donkere vacht heeft. Saddle-tan lijkt op black-and-tan maar de lichtere gebieden worden groter en enkel op de rug blijft er nog een donkerstuk over. Saddled-tan honden worden meestal black-and-tan geboren en het zwart trekt zich terug naarmate de honden ouder wordt. De interactie van het RALY-gen met het E-locus, K-locus, A-locus en een nog onbekend gen maakt het nog complexer. Het saddle-tan patroon en de tan-points komen allen tot uitingindien de hond ten minste één kopie van het E of Em allel heeft op het E-locus, twee kopieën van het ky allel op de K-locus en één of twee kopieën van het allel at op de A-locus. De test Vachtkleur Saddle tan vs black-and-tan (H353) test de genetische status van het RALY gen. Het RALY gen heeft twee varianten (allelen). Het allel WT is dominant en veroorzaakt de saddle-tan vachtkleur. Alleen wanneer de hond twee kopieën heeft van het recessieve allel dup is de vachtkleur black-and-tan.

De saddle-tan vachtkleur is slechts in een beperkt aantal hondenrassen waaronder sommige terriers, scent hounds en herding honden aanwezig. In rassen waarbij alleen tan-point honden voorkomen en geen saddled-tan honden, kunnen de tan-point honden ieder genotype voor het RALY gen hebben. Dit suggereert nog complexere interacties achter de tan-points in rassen waarbij saddle-tan niet tot uiting kan komen.

Test specifieke informatie

Sinds 2015 zijn twee merken ontwikkeld. CombiGen® is vooral gericht op dierenartsen, terwijl CombiBreed® vooral gericht is op fokkers en/of eigenaars.
Gedetailleerde informatie over vachtkleuren en vachtvariatie vindt u op www.combibreed.com.

Leeftijd

De meeste vachtkleuren en vachttypes zijn normaal gesproken vanaf de geboorte herkenbaar.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van testen is van meerdere factoren afhankelijk, zoals de transportduur van uw monster naar de testlocatie, de testmethode(n) en of de testen in zijn geheel of een deel daarvan door een buitenlands partnerlaboratorium of patenteigenaar uitgevoerd worden.

De doorlooptijd van testen die in onze eigen laboratoria uitgevoerd worden is normaal gesproken 10 werkdagen na ontvangst van het monster bij het test laboratorium (VHL, VHP of Certagen). Voor testen die door een partnerlaboratorium (een zgn. “partner lab test”) of patenteigenaar uitgevoerd worden is dit minimaal 20 werkdagen na ontvangst van uw monster. Omdat de transportduur naar onze buitenlandse partner laboratoria of patenteigenaar sterk kan variëren door factoren die we niet kunnen beïnvloeden, is dit slechts een ruwe indicatie.

LET OP!
Soms kan het nodig zijn dat uw monster opnieuw moet worden getest. Dit noemen wij een hertest. In dat geval zal uiteraard de doorlooptijd toenemen.

Locatie van ziekte of kenmerk

Kleurvarianten en vachtvarianten zijn meestal zichtbaar aan de buitenzijde van een dier. Meerdere genetische factoren kunnen verborgen zijn onder de zichtbare variatie.

Ras afhankelijkheid

Deze test is rasafhankelijk en beschikbaar voor de volgende rassen: Basset, Welsh Corgi Pembroke. Aanvullende achtergrondinformatie is beschikbaar in de FAQ

Monster materiaal

Voor dit onderzoek worden de volgende materialen geaccepteerd: Bloed EDTA, Bloed Heparine, Weefsel, Sperma, Swab. Indien u ander materiaal wenst in te sturen adviseren wij u eerst contact met het Dr. Van Haeringen Laboratorium op te nemen.

Resultaat

Vachtkleur en vachttype zijn gebaseerd op veel kenmerken. Voor elk kenmerk wordt een apart testresultaat toegezonden

Vererving

Vachtkleuren en vachttypes vererven op diverse manieren, afhankelijk van de combinatie die in een dier aanwezig is. Sommige varianten zijn dominant, terwijl andere factoren recessief vererven.

Ernst van de aandoening

Kleurvererving en vachtvererving is geen ziekte.